Strona Główna

Portal: http://www.entityvalueddecision.eu/ będzie służył wymianie wiedzy i doświadczeń w obszarze Zarządzania Ryzykiem i Okazją.
Skąd ta nazwa? Bo przecież to właśnie Podmiot podejmuje decyzje związane z Wartościami – zarówno Wartościami Podmiotowymi, jak i Przedmiotowymi, a decyzje te nieodmiennie odnoszą się do Ryzyka i Okazji.

Wartości Podmiotowe i Przedmiotowe będą dla nas ważne w odniesieniu do każdej dziedziny życia np.:

  • Procesy krytyczne i usługi kluczowe,
  • Klimat,
  • Prywatność,
  • Jakość,
  • Bezpieczeństwo informacji,

Wyjaśnienia dotyczące terminologii stosowanej w świecie Wartości, Ryzyka i Okazji znajdziecie w publikacji

Słowo wstępne i wyjaśnienie nazwy portalu