Książka

Książka ta przeznaczona jest dla każdej osoby, która bierze udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących społeczności, organizacji lub osoby fizycznej albo jest profesjonalistą w obszarze: Ryzyka, Audytu, Zgodności, Systemu Kontroli lub Bezpieczeństwa.

Książka ta jest przeglądem istniejących praktyk działań związanych z Ryzykiem i Okazją. Praktyki te są ściśle związane z Wartością, którą mają rozwijać i chronić. Książka wprowadza podział na Wartości Podmiotowe i Przedmiotowe, konsekwentnie uwzględniając ten podział przy kolejnych etapach opisu Zarządzania Ryzykiem.

Książka ma charakter ramowy. Oznacza to, że nie można zastosować jej treści bezpośrednio, a jedynie poprzez analogie i podstawienia. Sytuacje które można spotkać w życiu codziennym społeczności, organizacji lub osoby fizycznej należy przetłumaczyć na język Wartości Podmiotu i Wartości Przedmiotu oraz odpowiednich Ryzyk i Okazji.

Książkę można kupić na portalu:

Książka:

 • dostarcza zasady i reguły postępowania przydatne w czasie budowania Kryteriów Wartości, częstości, Ryzyka i postępowania z Ryzykiem – rozdział 3 i Załącznik C;
 • opisuje cztery poziomy szczegółowości opisu Ryzyka – Rozdział 9.3;
 • wspiera integrację działań związanych z zarządzaniem Ryzykiem i Okazją pomiędzy różnymi działami organizacji. Czyni to poprzez konsekwentne budowanie i użycie niezależnego od obszaru działań języka opisującego pojęcia, procesy i zachowania;
 • formułuje kilka krytycznych uwag i możliwych kierunków doskonalenia dotyczących istniejących Ram Nadzoru i Kierowania Ryzykiem – rozdział 10;
 • przedstawia zasady audytowania procesów Nadzoru i Kierowania Ryzykiem – rozdział 9.5.

Książka formułuje kilka pojęć i koncepcji w sposób nowy lub w sposób, który może okazać się nowym nawet dla osób związanych zawodowo z obszarem Ryzyka. Są to na przykład:

 • Podmiotowe i Przedmiotowe typy Wartości (rozdział 4.2);
 • Powiązania pomiędzy Podmiotami i ich Wartościami (rozdział 4.3);
 • Wewnętrzne i Zewnętrzne Kryteria Wartości (rozdział 4.4);
 • Łańcuchy atrybutów gotowe do użycia przy tworzeniu Kryteriów jakościowych (rozdział 4.6.1);
 • Matryca Okazji i skala czasu podejmowania decyzji (rozdział 6.4);
 • Analiza braków w Zarządzaniu Ryzykiem (rozdział 10);
 • Kryteria i cele audytu procesu Zarządzania Ryzykiem (rozdział 9.5);
 • Równoważność pomiędzy pojęciami prawdopodobieństwa i częstości (Załącznik B);
 • Przegląd krytyczny metod obliczania Ryzyka używanych w Matrycy Ryzyka (Załącznik C);
 • Wewnętrzne Ryzyko Prywatności (Privacy Inherent Risk – PIR) (Załącznik D)