Cele Książki

Podstawowym celem tej książki jest przedstawienie spójnego obrazu Zarządzania Ryzykiem budując ten obraz na pojęciach podstawowych Wartości i Podmiotu.
Różne obszary działania mogą z tego obrazu skorzystać: nadzór, kierowanie, kontrola wewnętrzna, finanse, prywatność, jakość wyrobów lub usług, bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania, przetwarzanie danych, ochrona środowiska i wiele innych.
Drugim celem książki, w trakcie prac nad nią, okazały się identyfikacja i dyskusja wewnętrznych braków zawartych w istniejących Ramach Zarządzania Ryzykiem.