Dla kogo jest ta książka

Książka ta przeznaczona jest dla każdej osoby, która bierze udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących społeczności, organizacji lub osoby fizycznej albo jest profesjonalistą w obszarze: Ryzyka, Audytu, Zgodności, Systemu Kontroli lub Bezpieczeństwa.

Z kart tej książki czytelnik pozna spójny aparat pojęciowy Wartości, Ryzyka i Okazji, a także związany z tym świat podejmowania decyzji.
Czytelnik będzie mógł zastosować ten aparat zarządzając społecznością, biznesem, ludźmi, procesem bądź technologią, bo wszędzie tam pojawiają się Wartości, Ryzyko i Okazje i wszędzie tam trzeba podejmować adekwatne do sytuacji decyzje.